Choroby aparatu ruchu

Choroby aparatu ruchu

Leczenie chorób aparatu ruchu jest w wielu sytuacjach rzeczą konieczną, która pozwala uniknąć głębszych powikłań, które będą ciężkie do odwrócenia. W przypadku chorób takich jak zrzeszotnienie kości, czy też nieswoiste zapalenia stawów terapia najczęściej jest ograniczona do farmakoterapii. W przypadku zmian pourazowych konieczna jest nieraz interferencja wybitnego specjalisty, którym bez wątpienia jest ortopeda warszawa.

Zmiany pourazowe są szczególnie częste i występują przeważnie u osób starszych, które obciążone są uogólnioną postacią osteoporozy. Choroba ta postępuje wolno i może mieć bardzo poważne konsekwencje. Obraz morfologiczny złamań w przebiegu osteoporozy najczęściej obejmuje kompresyjne złamania kręgów oraz złamania szyjki kości udowej, które są w stanie powstać bez problemu u pacjentów, którzy ulegli nawet niewielkiemu urazowi. Niestety, ale zaawansowanie osteoporozy jest szczególnie nasilone u pań, które zagrożone są w dużym stopniu ze względu na postmenopauzalne zmiany hormonalne. W tej chwili obserwuje się korzystne metody leczenia osteoporozy, które zaordynuje z pewnością ortopeda warszawa. Najbardziej typowym lekiem są bisfosfoniany- są to preparaty, które modyfikują obrót kostny i tym samym hamują przebieg procesu degeneracyjnego. Badania kliniczne pokazują bardzo dużą skuteczność tego typu leków w walce ze zmianami osteoporotycznymi. Wielką nadzieją w leczeniu osteoporozy są przeciwciała monoklonalne, które obecnie mogą być przepisane niektórym pacjentom z właściwą refundacją.

Dzięki zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych możliwe jest przede wszystkim zahamowanie aktywności osteoklastów, które odpowiadają za resorpcję tkanki kostnej. Tego typu preparaty mogą zostać przepisane przez takiego specjalistę, jak ortopeda warszawa i są niezwykle dobrze przyjmowane przez pacjentów. Warto zainteresować się dogłębnie tym tematem, albowiem dzięki skutecznej prewencji osteoporozy możemy uniknąć szeregu bardzo poważnych następstw, które wymagać mogą nawet alloplastyki stawu biodrowego.

Comments are closed.