Leczenie osoczem

Leczenie osoczem

Zgodnie z doniesieniami specjalistów, leczenie osoczem coraz częściej związane jest z doniesieniami dotyczącymi zastosowania osocza bogatopłytkowego w medycynie regeneracyjnej. Osocze bogatopłytkowe (PRP, platelet rich plasma) jest uzyskiwanym od pacjenta preparatem krwiopochodnym zawierającym skoncentrowane, aktywne płytki krwi, które są zawieszone w niewielkiej objętości osocza. Otrzymuje się je z krwi żylnej pobranej od pacjenta, poprzez jej wirowanie.

Leczenie osoczem – zastosowanie

Leczenie osoczem bogatopłytkowym jest wykorzystywane w medycynie na wiele sposób. Jest stosowane w celu pobudzenia i przyspieszenia procesu regeneracji tkanek. Przez to okazuje się być przydatne w chirurgii rekonstrukcyjnej, stomatologii, medycynie estetycznej, dermatologii, ortopedii, medycynie sportowej. Osocze bogatopłytkowe ma na celu przyspieszanie procesów gojenia ran i regeneracji tkanek za pomocą stymulacji komórek macierzystych do namnażania i pobudzania fibroblastów do produkcji kolagenu. Co ważne, leczenie osoczem znajduje zastosowanie w wielu obszarach, przyczyniając się przy tym znacznie do poprawy zdrowia pacjentów.

Leczenie osoczem – ortopedia

Jednym z najbardziej skutecznych zastosowań leczenia osoczem jest wykorzystywanie tej metody w ortopedii. Najczęściej przejawia się to poprzez leczenie przewlekłych zwyrodnieniowych uszkodzeń ścięgien i stawów takich jak: zaburzenia zrostu kostnego, uszkodzenia mięśni i ścięgien, kolano skoczka, ostrogi piętowe, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie ścięgna Achillesa. Zmiany zwyrodnieniowe ścięgien są rezultatem zmian, do których dochodzi w tkankach pod wpływem mikrourazów i nadmiernego przeciążenia. Ścięgno ulega ciągłej przebudowie w wyniku działania mikrourazów.

Całość opisanego wyżej procesu odbywającego się nadmiernie lub w trybie ciągłym prowadzi do uszkodzenia struktury włókien kolagenowych i nieprawidłowego ukrwienia okolicy przyczepu. Doprowadzenia do regeneracji ścięgna odbywa się poprzez wyeliminowanie przeciążenia na tym etapie uszkodzenia. Z kolei kontynuowana ekspozycja na mikrourazy prowadzi do coraz większych komplikacji w postaci niewydolności mechanizmów naprawczych. W efekcie, końcowym rezultatem takiej sytuacji jest najczęściej nieodwracalna tendinopatia degeneracyjna.

Leczenie osoczem – ortopedia, korzyści

Leczenie osoczem schorzeń narządu ruchu to specjalistyczne procedura, która wymaga zaangażowania do niej specjalisty. Efekty są jednak często bardzo skuteczne i pomagają znacznie poprawić sytuację osoby borykającej się z tego typu problemami.

Uzyskane poprzez odpowiedni zestaw osocze bogatopłytkowe zawiera tak zwane czynniki wzrostu. Odgrywają kluczową rolę we wspomaganiu procesów regeneracyjnych tkanek, co jest istotą działania PRP. Terapia osoczem bogatopłytkowym jest uznawana za bezpieczną dla organizmy z tego powodu, że stosowany preparat pochodzi z krwi leczonego pacjenta. To pozwala na zniwelowanie ryzyka alergii i nietolerancji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w kilku sytuacjach podawanie PRP jest jednak niemożliwe. Przeciwwskazaniem do podania osocza bogatopłytkowego są m. in. choroby nowotworowe, cukrzyca, opryszczka, choroby krwi oraz aktywna infekcja.

Comments are closed.